Tapete  Dubai
Tapete Dubai
Disponível nas medidas: 1000 X 1500; 2000 X 1500; 2000 X 2500; 2000 X 2300; 2400 X 3400; 3000 X 4000.   100% Poliéster
Leia mais
Tapete Chinês Boston
Tapete Chinês Boston
Disponível nas medidas: 1000 X 1500; 2000 X 1500; 2000 X 2500; 2000 X 2300; 2400 X 3400; 3000 X 4000.   100% Poliéster
Leia mais
Tapete  Harmony
Tapete Harmony
Disponível nas medidas: 1000 X 1500; 2000 X 1500; 2000 X 2500; 2000 X 2300; 2400 X 3400; 3000 X 4000.   100% Poliéster
Leia mais
Tapete Chinês Kioto
Tapete Chinês Kioto
Disponível nas medidas: 1000 X 1500; 2000 X 1500; 2000 X 2500; 2000 X 2300; 2400 X 3400; 3000 X 4000.   100% Poliéster
Leia mais
Tapete  Silk Shaggy
Tapete Silk Shaggy
Disponível nas medidas: 1000 X 1500; 2000 X 1500; 2000 X 2500; 2000 X 2300; 2400 X 3400; 3000 X 4000.
Leia mais
Tapete Chinês Pumma
Tapete Chinês Pumma
Disponível nas medidas: 1000 X 1500; 2000 X 1500; 2000 X 2500; 2000 X 2300; 2400 X 3400; 3000 X 4000.
Leia mais
Tapete  Super Shaggy
Tapete Super Shaggy
Disponível nas medidas: 1000 X 1500; 2000 X 1500; 2000 X 2500; 2000 X 2300; 2400 X 3400; 3000 X 4000.   100% Poliéster
Leia mais
Tapete Medium Yarn
Tapete Medium Yarn
Disponível nas medidas: 1000 X 1500; 2000 X 1500; 2000 X 2500; 2000 X 2300; 2400 X 3400; 3000 X 4000.
Leia mais
Tapete  Kasai
Tapete Kasai
Disponível nas medidas: 1000 X 1500; 2000 X 1500; 2000 X 2500; 2000 X 2300; 2400 X 3400; 3000 X 4000.   100% Poliéster
Leia mais
Tapete Chinês Classic
Tapete Chinês Classic
Disponível nas medidas: 1000 X 1500; 2000 X 1500; 2000 X 2500; 2000 X 2300; 2400 X 3400; 3000 X 4000.
Leia mais
Tapete  Agra
Tapete Agra
Disponível nas medidas: 1000 X 1500; 2000 X 1500; 2000 X 2500; 2000 X 2300; 2400 X 3400; 3000 X 4000.
Leia mais
Tapete Baltimore
Tapete Baltimore
Disponível nas medidas: 1000 X 1500; 2000 X 1500; 2000 X 2500; 2000 X 2300; 2400 X 3400; 3000 X 4000.
Leia mais
Tapete  Vision
Tapete Vision
Disponível nas medidas: 1000 X 1500; 2000 X 1500; 2000 X 2500; 2000 X 2300; 2400 X 3400; 3000 X 4000.
Leia mais